Vlierhofs 3e 7 jaarsperiode vangt aan…

2014-10-12 16.45.10Een nieuwe lente, een nieuw begin. Zo is het ook voor Vlierhof steeds weer een opstarten van het zomerseizoen. Wij verwelkomen nieuwe bewoners en vrijwilligers, oude hebben andere oorden opgezocht, weer andere ouderen kwamen terug. Het leven zoals het van nature is, na eb komt vloed, komt eb komt vloed.

Vlierhof bestaat nu 14 jaar. De antroposofen zouden zeggen de 2e ontwikkelingsfase van 7 jaar is voorbij. De eerste wisseling van fase gaat samen met de tandenwisseling, van kleuterklas naar lagere school. De overgang van de tweede fase naar de 3e wordt gekenmerkt door de geslachtsrijpheid. De tijd voor initiatie tot man cq vrouw door je vader.

Wat nog niet wil zeggen volwassenheid, dat is de volgende stap, als je 21 bent.

Eerst komt er nog een hele 7 jarige periode van zich ontwikkelen, veel leren, groeien, persoonlijke ontwikkeling.

Je zou ook kunnen stellen dat na eerst 7 vette jaren, waarin de graanschuur genoeg reserves had, zijn daarna de 7 magere jaren gekomen, en staan we nu dus weer voor 7 vette jaren, waarin we nu wel voldoende voorraden zullen kunnen opbouwen, als we leren uit het verleden….

Op je 14e ben je er als jongere aan toe om richting te gaan bepalen waarin je je verder wil ontwikkelen. Zo ook Vlierhof.

Wat kunnen we na al die jaren zeggen over de richting die Vlierhof het meest ligt, het meest natuurlijke is voor haar?

Boven de deur van Anutosh hangt, vanaf het begin, dat is veelbetekenend, nog steeds de volgende tekst.

The world is no one’s property.

It is the place for mankind and all life.

Where people lovingly live, learn and work together.

Vlierhof is van niemand, het hoort een common, een gemeenschappelijk gebied, een autonome zone te zijn. Een vrijplaats, waarin ieder de volle eigen potentie kan ontwikkelen en leven.

Anutosh maakte jaren, nog steeds, o.a. een intensieve studie van organisatieprinciepes. Het moderne peer to peer spreekt hem heel sterk aan.

En de formule van gemengde cooperaties ook.

Gemengd in die zin dat verschillende cooperatievormen met elkaar verstrengeld zijn.

Vooreerst de overkoepelende cooperatie van de mensen die ter plekke Vlierhof gestalte geven, de vaste bewoners die fulltime werkzaam zijn voor Vlierhof als bedrijf.

Je zou dat een medewerkerscooperatie kunnen noemen, met als beroemde voorbeeld MONDRAGON in spanje, van niets uitgegroeid tot een wereldconcern met 84000 medewerkers/mede-eigenaars:

Daarnaast is er de cooperatie van workshopgevers cq samenwerkende boeren die met Vlierhof samenwerken om kwalitatief goede producten op Vlierhof neer te zetten.

En last but not least is er de gebruikerscooperatie, waarin alle mensen die zich als gebruiker verbonden voelen met Vlierhof, verenigd zijn. Vrienden van de Vlierhof, maar dan wel met daadwerkelijke inbreng. Wat dan weer crowdfunding achtige mogelijkheden biedt: vele mensen dragen een klein steentje bij aan Vlierhof als initiatief, als ‘bedrijf’, als vernieuwend samenlevings en economisch model, dat ook daadwerkelijk mee van hen is. Geven feedback, nemen zelf ook initiatieven, last but not least netwerken mee.

Als je deze cooperaties dan vervolgens sociocratisch met elkaar verbindt, dan heb je een soort nog niet eerder vertoonde droomformule: De sociocratische gemengde cooperatie….

De droomformule ontvouwt zich echter pas werkelijk in zijn volle pracht en kracht, als dat alles op een gelijkwaardige manier gebeurt, bijvoorbeeld via geweldloze communicatie, en via ware dialoog: ieder brengt het eigen idee in, legt het open op tafel, en laat het dan los in het volle vertrouwen dat in deze positieve chemie van vele en diverse ingredienten,van de tafel dat beeld zich openbaart, zulk een verbazend ieders stoutste droom overstijgend heerlijk ‘recept’ ontstaat. Het is niet belangrijk wat ik of jij of zij/hij wilt voor Vlierhof. Wat wil Vlierhof als plek, als ideaal van ons? Hoe kunnen wij optimaal dienstbaar zijn aan het gezamenlijke Vlierhofideaal waar wij onze eigen idealen aan spiegelen?

Vlierhof is dus 14 jaar, en, na aan vele vaak prachtige richtingen en ervaringen geproefd te hebben, toe aan het kiezen van richting. Daar gaan we voor!

VLIERHOF beoogt een plek te zijn van en voor mensen. Een plek waar ieder de eigen volle potentie leven kan, een plek voor persoonlijke ontwikkeling, samen aan onze eigen wereld bouwen, contact met de natuur. Een gezonde plek ook, waar het vooral goed toeven is. Een plek om tot rust te komen, te herbronnen, zich te orienteren op het verdere leven.

Deze zomer focussen wij als Vlierhof dan ook op het leven zoals wij het allen wensen, gezond, liefdevol, creatief, uitbundig.

Boudewijn

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.