Nieuws uit de Gemeenschap – December 2017

Vlierhof bestaat dit jaar 15 jaar. Voor een community reeds een relatief lange en zeker bewogen periode. Dit jaar is gezamenlijk besloten om Vlierhof ‘eternal’ te maken, blijvend voor altijd. Een belangrijke factor daarin is het omvormen van het eigendom van Vlierhof tot een commons, een gemeenschappelijk goed, dat van niemand individueel is, maar voor allen die de visie onderschrijven ter beschikking staat.

Nog belangrijker is het dat het nu een ook zeer gemotiveerd team is, van veelal dertigers, met een langdurige toekomst voor zich, die de visie ook echt willen leven. Echt samen een mini samenleving in bewustzijn, liefde en verbondenheid opzetten. En team dat  een prima standaard in onze dienstverlening wil verzekeren en samen goede voorwaarden wil creëren dat ieder hier langduriger dan in het verleden kan blijven…..

Het eerste opvallende voorbeeld hiervan is de systematische invoering van Sociocratie. En dan niet enkel het consent principe, maar de hele organisatiestructuur met cirkels, dubbele vertegenwoordiging en sociocratische verkiezingen.

 

 

 

Een ander voorbeeld is de intensieve gemeenschap week die we in december hebben gepland, waar gemeenschapsleden zich met behulp van open space technology verzamelen om te werken aan gemeenschapsopbouw en cultuur, om onze gedeelde ruimtes schoon te maken en in het algemeen samen tijd te doorbrengen. We reiken elkaar onze talenten en kwaliteiten aan in ons verdere proces tot hechtere samenwerking en eenheid.

Een daarop volgd een NVC intensive voor de gemeenschap onder leiding van Cecilia (www.gemma.be) om geweldloze communicatie steeds beter onder de knie te krijgen en consequent toe te passen. Niet te communiceren vanuit oordeel, maar vanuit wederzijdse vervulling van noden. Zopas hebben we ook een 8 weekse cyclus afgerond met Belinda, core-energetics, waarbij wij meer en meer open komen en zichtbaar worden voor elkaar. Het open en communicatief leven vanuit het hart is daarbij een centraal thema.

Verder hebben we ook een prachtige training gehad in ‘cultural emergence’, het  vanuit de natuurlijke verbondenheid met onszelf, elkaar en de natuur samenleven. Dit onder de begeesterde begeleiding van Fred en Manu (www.nieuwenatuurlijkheid.nl). Dit krijgt nog een vervolg.

Bovenop dat alles zijn er de ontwikkelingen naar een nieuwe verhouding: waar wij tot nu toe allen vrijwilligers waren zonder verdere juridische status of onderlinge samenhang, besluiten wij nu om ons als ‘uitvoerende’ groep van de visie te organiseren, en samen te werken met de eigendomsconstructie, de commons. We oriënteren ons deze dagen juist om een DEELGENOOTSCHAP VLIERHOF op te richten, een soort ‘mondelinge coöperatieve vereniging’ zonder contract,  naar de ideeën van de voorzitter van het nederlands ecodorpen netwerk Henri Mentink (nieuwsbrief Veerhuis) en Sensorica in Montreal, Canada.

Hier kun je meer lezen over de nieuwe commons economie.

Tussendoor gaan ook alle gewone dingen verder. Dit jaar hebben we een 30% hogere omzet dan vorige jaren, vooral te danken aan onze inspanningen om onze B&B uit te bouwen. Daarnaast komen er ook steeds heel wat mensen langs met interesse in het community leven, hebben we naast de 12 vaste bewoners wel 8 vrijwilligers, naast lokale, ook van overal ter wereld over de vloer. Onze lange tafel is dan ook niet groot genoeg meer voor de soms meer dan 20 eters.

Last but not least mensen die hier in hun pipowagen of tiny house komen wonen, deels meewerken en deels hun eigen bedrijf uitoefenen, als kunstenaar, therapeut of anderszins. Een ontwikkeling die we toejuichen. Zo krijgen wij enorme creatieve impulsen.

Jullie begrijpen dan wel hoe het komt dat de nieuwsbrief soms wat langer op zich laat wachten….

Bij dat alles blijft er nog zoveel om aan te werken: de externe communicatie optimaliseren, marketing, ontwikkelen van eigen programma’s, netwerken, ook lokaal, mensen actief bij Vlierhof betrekken….. Daarbij wordt gedacht om een ‘Vlierhof society’ op te richten, als het ware een grote groep betrokkenen bij de Vlierhof beweging, die de Vlierhof als ook van en voor hen beschouwen, en deel zijn van Vlierhof Deelgenootschap.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.