De Vlierhof Community staat in het hart van onze visie. Het vormt de stabiele basis voor al onze activiteiten.
Ons doel is om een liefdevolle, veilige, plezierige en vreedzame community te creëren.
Waar bezoekers, bewoners, team en tribe leden:

  • in vrijheid en harmonie met elkaar samenwonen, werken en leven
  • respectvol omgaan met elkaar, mens, dier en natuur
  • een bewuste, gezonde, duurzame en zelfvoorzienende leefstijl nastreven
  • verantwoordelijkheid nemen voor (zelf)liefde, (zelf)redzaamheid, en (zelf)zorgzaamheid;
  • in verbinding elkaars kwaliteiten en grenzen respecteren
  • eerlijk en open met elkaar en onze omgeving communiceren
  • ook ruimte creëren en bieden aan nieuwe generatie(s)

Onze kernwaarden zijn verankerd in alles wat we ondernemen, uitdragen en belichamen.

Naast een bruisende community is er volop ruimte om duurzaam en gezond te ondernemen.

Een liefdevolle, veilige, plezierige en vreedzame community.