Vlierhof is een ervaringsgerichte levensschool. In het hart staat een veilige, gezonde en ecologische community die midden in de maatschappij staat. Een inspirerende locatie voor onze gemeenschap, (Tribe)leden en hartgedragen ondernemers.

Op Vlierhof is volop ruimte om gezamenlijk te creëren en innoveren met alle vormen van duurzaam, zelfvoorzienend en bewust leven, wonen en werken. Dit doen we in respect en harmonie samen met mens, dier, natuur en onze naaste omgeving.

Gezamenlijk bevorderen we bewustzijnsgroei, vrede, verbinding en persoonlijke ontwikkeling. Ook stimuleren wij Welzijn voor Mind, Body en Soul. We dragen actief bij aan kennisdeling en -uitwisseling met onze gemeenschap en andere communities.

MISSION STATEMENT

In every community 
there is work to be done

In every nation

there are wounds to heal

In every heart
there is the power to do it

Onze kernwaarden zijn verankerd in alles wat we ondernemen, uitdragen en belichamen

Op Vlierhof is volop ruimte om duurzaam, missie/hart-gedreven en gezond te ondernemen

Onze Vlierhof Missie en Visie realiseren we met een aantal concrete kerndoelen