MISSIE EN VISIE – KERNWAARDEN

Onze kernwaarden staan centraal in alles wat wij op de Vlierhof doen.

  • In de zorg voor de Vlierhof en de community
  • In het samenleven en wonen met elkaar
  • In al onze activiteiten en ondernemingen
  • In hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan
RESPECT

Respect betekent voor ons dat wij waardering voor de ander hebben en rekening houden met de ander. We werken altijd samen op basis van wederzijds respect. We erkennen en accepteren dat er verschillen zijn. We creëren een sfeer van openheid, vertrouwen en veiligheid waarin we elkaar kunnen aanspreken en aangesproken kunnen worden.

BELICHAMING

We hebben een voorbeeldfunctie van een goede holistische leefstijl (voeding, beweging, rust en spiritualiteit). We belichamen hierin zelf wat we willen uitdragen in onze missie en visie. We streven naar een gezond leven waar mind body en spirit met elkaar geïntegreerd zijn. Dat doen we door naar buiten toe uit te dragen dat we een eenheid zijn. En door bewust te kiezen voor een gezonde en duurzame leefstijl vanuit zelfliefde.

BEWUSTZIJN

We dragen onze kennis over aan anderen en blijven ons bewust van onze valkuilen en het feit dat we nooit uitgeleerd zijn. We zien de mens achter de emotie wanneer eenieder in een emotie schiet. We gaan met respect en compassie om met mens, dier en natuur en kiezen voor duurzame oplossingen, zowel individueel als gezamenlijk. We gebruiken duidelijke, vreedzame en correcte taal en zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie.

VERANTWOORDELIJKHEID 

We durven te laten blijken dat we menselijk zijn. Vanuit ieders verantwoordelijkheidsgebied dragen we bij aan de gezamenlijke visie. In de community gaat het over grenzen aangeven en behoeftes uiten, waardoor we een veilig klimaat creëren met elkaar. We regelen onze eigen zaken, vragen hulp en zorgen hierin goed voor onszelf. We staan open voor feedback in een dynamische leeromgeving. We zijn hierin verantwoordelijk voor onze eigen en gezamenlijke groei.

eerlijkheid

We zijn eerlijk naar onszelf en naar elkaar, in onze communicatie, in het delen van emoties en in zelfreflectie. De organisatie is transparant, we delen actief onze activiteiten. Er wordt gehandeld vanuit zuivere intenties. We gaan eerlijk met de natuur om door middel van permacultuur, biologische tuinbouw. Ook gaan we zuinig om met alle vaste voorzieningen.

VERTROUWEN

We werken, communiceren en leven met elkaar op basis van wederzijds vertrouwen. Vertrouwen is voor de volle 100%. Dat hebben we in onze eigen kunnen en dat van anderen. We vertrouwen elkaar in onze keuzes en wat we met elkaar delen. Iedereen kan feedback ontvangen en hierin volwassen kan zijn en zijn eigen perceptie blijft zien voor wat het is, een perceptie. We vertrouwen op het goede van de elkaar en op onze eigen intuïtie.

Onze Vlierhof Missie en Visie vormen het uitgangspunt in alle activeiten op Vlierhof

Op Vlierhof is volop ruimte om duurzaam, missie/hart-gedreven en gezond te ondernemen

De Vlierhof Missie en Visie realiseren we met een aantal concrete kerndoelen