Vlierhof gaat een creatie-traject aan met bewoners, vrijwilligers, partners en ondernemers om onze missie/visie uit te dragen en de ideële kerndoelen te kunnen verwezenlijken.
Wij ondernemen daarbij zonder winstbelang maar wel met Lef.

Wij zijn zichtbaar, hart & missie gedreven en financieel gezond. Inkomsten gebruiken we ook voor duurzaam & ecologisch verantwoord onderhoud en uitbreiding van de Vlierhof gronden en gebouwen, persoonlijke ontwikkeling en een sociaal vangnet voor Vlierhof leden.
De inkomsten worden gegenereerd door:

  • Workshops, lezingen, trainingen, retreats en events in ons Holitische Centrum
  • Donaties en Crowdfunding
  • Contributie van Community en Verenigingsleden
  • Duurzame en ecologische recreatie met de natuurcamping en B&B
  • Opbrengsten uit de tuin (verkoop, winkel, catering, buurt/eetcafe)

Vlierhof is een ervaringsgerichte levensschool. In het hart staat een ecologische community die vrede en bewustzijn bevorderd

Om onze Missie & Visie uit te dragen hebben we een aantal concrete kerndoelen geformuleerd

Onze kernwaarden zijn verankerd in alles wat we ondernemen, uitdragen en belichamen