Geschiedenis: Enige honderden mensen in Nederland hebben elkaar gevonden in hun wens een leefgemeenschap te vormen op basis van spiritualiteit, gemeenschapsvorming en ecologie. Dit project wordt het Ecodorp genoemd. (www.ecodorp.nl). Drie mensen uit deze groep wilden echter niet wachten op de realisering van dit grote project en besloten in juni 2002 met dezelfde doelstellingen een boerderij te kopen of te huren en daar alvast te beginnen met een leefgemeenschap waar geoefend zou kunnen worden in gemeenschap vorming. Zij stichtten de vereniging Vlierhof. In September 2002 kochten zij een boerderij en noemden deze Vlierhof; naar het land dat; ‘Flierhostey’, heette.

Lees verder…


Visie en Kernwaarden: De Vlierhof streeft er naar bewustzijn en vrede op aarde te bevorderen. We willen een contributie leveren aan de sociale en ecologische problemen die de samenleving momenteel ondervindt. Een plek zijn waar wordt gestreefd zoveel mogelijk zelfvoorzienend te leven.

Op de Vlierhof ben je van harte welkom als je bijvoorbeeld een workshop wilt organiseren, of een familiefeest, of als je simpelweg op zoek bent naar een bed and breakfast gelegenheid om maar eens iets te noemen, maar als Vlierhof willen we meer zijn dan een faciliterend bedrijf alleen. Graag willen we onze bijdrage leveren aan een mooiere wereld, een wereld die socialer is, duurzamer en waarin het voor mensen makkelijker wordt om hun innerlijke balans te vinden. Onze kernwaarden hebben daar mee te maken.

Lees verder…


Labyrint: Op de Vlierhof is een labyrint aangelegd in 2005. Een labyrint is een eeuwenoud symbool, en wordt wereldwijd aangetroffen in verschillende vormen. Het wordt nogal eens verward met een doolhof. Een groot verschil met een doolhof is dat je bij de tocht door een doolhof steeds kiest ga ik rechtdoor, linksaf, rechtsaf. Het labyrint heeft als kenmerk dat het pad je leidt naar het centrum en vervolgens weer van het centrum naar buiten. Daarnaast bevat een labyrint wendingen. Het labyrint wat op de Vlierhof is vorm gegeven is het labyrint wat in de kathedraal van Chartres – een stad in Frankrijk – ligt. Dit is een van de grootste die er wereldwijd is gevonden. Het bevat 28 wendingen vanaf de ingang tot het centrum en wanneer je het loopt wendt je je in totaal 56 keer.

Lees verder…


Vrijwilligers: Op de Vlierhof zijn bijna altijd vrijwilligers aanwezig. Wij streven naar een evenwicht tussen wat de vrijwilligers bij ons komen brengen (werkzaamheden, ervaring, nieuwe ideeën, enz.) en met wat vrijwilligers bij ons komen halen (leerervaring, leven in gemeenschap, enz.). Zonder de vrijwilligers zouden we niet al het werk op Vlierhof klaar kunnen krijgen. Vlierhof is afhankelijk van de hulp van vrijwilligers om het werk te doen op in ons seminarhouse, onze Bed & Breakfast, ons woonhuis, onze keuken, de houtzagerij/verwarming, onze tuinen en plantsoenen en op het land. Bovendien brengen ze een frisse blik van buiten. Wij zijn erg dankbaar dat wij zoveel prachtige mensen over de jaren heen hebben mogen ontvangen die vaak vele maanden bij ons verbleven. Veel vrijwilligers komen van de WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic Farms) en HelpX. Zij komen uit de hele wereld.

Lees verder…