Visie

Visie verwijst naar het gewenste langetermijn perspectief van de Vlierhof (Wikipedia)

De Vlierhof streeft er naar bewustzijn en vrede op aarde te bevorderen. We willen een contributie leveren aan de sociale en ecologische problemen die de samenleving momenteel ondervindt. Een plek zijn waar wordt gestreefd zoveel mogelijk zelfvoorzienend te leven.

Leven vanuit liefde

In ons wonen en werken dragen we liefde, respect en bewustzijn uit. Ieder mens is uniek en getalenteerd.

Leren Een leven lang

Vlierhof is een brug tussen het verleden en de toekomst, waar vanuit een open geest voordeel wordt genoten van alle ontdekkingen uit de binnenwereld en uit de buitenwereld. We hechten belang aan persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Werken en creëren in balans met de natuur

Werk en creëren is niet slechts een middel om in iemands levensonderhoud te voorzien, maar tevens een middel van zelfexpressie en een manier om iemands capaciteiten en mogelijkheden te ontwikkelen, terwijl dit gelijktijdig ten dienste van de hele gemeenschap staat.

Op Vlierhof werken we samen met de natuur. We erkennen dat we onderdeel zijn van het grotere levensweb en we willen zorg dragen voor onze planeet. We streven naar duurzaamheid op alle niveaus. We willen een voorbeeldplek zijn voor duurzaam wonen en werken.

Dit is onze visie.

We zijn een groep verschillende mensen met verschillende achtergronden.

Dit is waar we allemaal achter staan en omdat we dit onze realiteit willen maken/laten zijn zullen we hier steeds naar teruggrijpen.

Op de Vlierhof ben je van harte welkom als je bijvoorbeeld een workshop wilt organiseren, of een familiefeest, of als je simpelweg op zoek bent naar een bed and breakfast gelegenheid om maar eens iets te noemen, maar als Vlierhof willen we meer zijn dan een faciliterend bedrijf alleen. Graag willen we onze bijdrage leveren aan een mooiere wereld, een wereld die socialer is, duurzamer en waarin het voor mensen makkelijker wordt om hun innerlijke balans te vinden. Onze kernwaarden hebben daar mee te maken, ze geven op dit moment vooral de richting aan waarin wij aan het ontwikkelen zijn, want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook wij nog aardig wat stappen te zetten hebben. Hieronder kun je lezen wat onze kernwaarden zijn en in onze Brouwerij(blogs) kun je onze ontwikkelingen volgen.

Kernwaarden

1. Verbinding

Als je iets in je eentje op touw probeert te zetten, dan kan het best mooi worden, maar het kan nooit groter worden dan wat je zelf op zijn best te bieden hebt. Als je samenwerkt met anderen kan dat wel, wat iedereen heeft unieke kwaliteiten en in veel gevallen vullen deze elkaar aan. Vandaar dat wij bij de Vlierhof verbinding zoeken, zodat het groter kan worden dan wijzelf. Bijvoorbeeld:

 • Gemeenschapsvorming binnen onze eigen gemeenschap
 • Verbinding met mensen en instellingen in de directe omgeving
 • Verbinding met mensen en instellingen met dezelfde idealen
 • Verbinding met de natuur (leven in het besef dat we als mens onderdeel zijn van de natuur)

 

2. Duurzaamheid

Als je als individu, gemeenschap, of maatschappij duurzamer wilt gaan leven, dan begint dat met de bewustwording van het feit dat je minder duurzaam leeft dan je eigenlijk wel zo willen en dat je daar best nog wat stappen in zou willen zetten. Dat is zo ongeveer de situatie waar we als Vlierhof momenteel zitten. We doen best al het één en ander in die richting, bijvoorbeeld in de vorm van onze biologische moestuin, afvalscheiding e.d., gebruik pompwater, maar als we er echt voor willen gaan, dan kunnen we echt nog een aantal stappen zetten.

Vandaar dat we duurzaamheid op hebben genomen in onze kernwaarden, als een intentieverklaring waar we naar toe willen. De onderdelen waarin we vooruitgang willen boeken zijn:

 • Voeding: meer biologisch, uit eigen streek en seizoen;
 • Zelfvoorziening: Onze biologische moestuin uitbouwen tot een eetbaar landschap waar groenten worden verbouwd in samenwerking met de natuur.
 • Duurzame energie: Geleidelijk aan meer duurzame energie op de Vlierhof, door het zelf op te wekken (bijvoorbeeld zonnepanelen), of het te betrekken uit de onmiddellijke omgeving.
 • Duurzaam bouwen, gebruik makend van de leem in onze eigen grond, strobalen etc.

 

3. Innerlijke balans

De omstandigheden waarbinnen je je als mens in innerlijk in balans voelt kunnen per mens verschillen, waar de een gedijt bij levendigheid en chaos, heeft de ander meer baat bij overzichtelijkheid en rust. Ook bij de Vlierhof gemeenschap vind je dat soort verschillen in behoeften, maar waar we het allemaal wel over eens zijn is dat het belangrijk is om alle aspecten van het mens-zijn te voeden: het hoofd (intellectuele uitdagingen), het hart (liefde, passie) en de handen (fysieke inspanningen). Als je één of meer aspecten verwaarloost dan levert dit vroeg of laat problemen op. Veel psychische problemen in onze maatschappij hebben daar volgens ons mee te maken. We overwaarderen het hoofd, en we besteden te weinig aandacht aan hart en handen. Wij denken dat er een behoefte is aan plekken waar dit anders gaat.  Vandaar dat we bij ons extra veel aandacht geven aan de ondergewaardeerde kanten van het mens-zijn, waarbij we onder meer de volgende interesses hebben, en/of willen ontwikkelen.

 • Leefstijl van hart en handen
 • leven met de seizoenen
 • Alle zintuigen tellen mee
 • Spiritualiteit
 • Labyrint

 

4. Creativiteit

 

 

.