Op de Vlierhof is een labyrint aangelegd in 2005.

 

De basisvorm van het labyrint
De basisvorm van het labyrint

Een labyrint is een eeuwenoud symbool, en wordt wereldwijd aangetroffen in verschillende vormen. Het wordt nogal eens verward met een doolhof. Een groot verschil met een doolhof is dat je bij de tocht door een doolhof steeds kiest ga ik rechtdoor, linksaf, rechtsaf. Het labyrint heeft als kenmerk dat het pad je leidt naar het centrum en vervolgens weer van het centrum naar buiten. Daarnaast bevat een labyrint wendingen. Het labyrint wat op de Vlierhof is vorm gegeven is het labyrint wat in de kathedraal van Chartres   – een stad in Frankrijk – ligt. Dit is een van de grootste die er wereldwijd is gevonden. Het bevat 28 wendingen vanaf de ingang tot het centrum en wanneer je het loopt wendt je je in totaal 56 keer

Maandelijks wordt een workshop labyrint gehouden. In 2017 is dit achtereenvolgens 

Zondag 26 maart van 15 – 17
Zondag 23 april van 16 – 18
Zondag 28 mei van 19 – 21
Zondag 25 juni van 19.30 – 21.30
Zondag 16 juli van 19.30 – 21.30
Zondag 20 augustus van 19 – 21
Zondag 17 september van 18 – 20
Zondag 22 oktober van 15 – 17
Zondag 19 november van 14 – 16
 
De kosten bedragen 15 € per workshop.
Voor de gehele serie betaal je 100 €.

Je meld je aan door een mail te zenden aan fredehagen1955@uwnet.nl   cc info@vlierhof.org
Vervolgens stort je het geld op gironummer van de Vlierhof, Rabobank, IBAN NL92RABO0187405794 – met vermelding deelname labyrint workshop met de datum.

In 2005 is het labyrint als idee ingebracht en de plek gekozen waar het op de locatie kwam te liggen. Later bleek dit het centrum te zijn van de 3 hectare grond. Op  de Vlierhof is het labyrint vorm gegeven met buxusstruiken op de 4 windrichtingen en rond het centrum. De wendingen liggen op deze vier windrichtingen. De paden zijn bedekt met houtsnippers en de randen tussen de paden zijn ingeplant met veldplanten, die van nature hier groeien. In de loop van de afgelopen jaren zijn een aantal veldplanten vervangen door kruidplanten. In totaal liggen in deze cirkel van ruim 16 m doorsnee 10 begrenzing randen – cirkels. In elk van deze cirkels staat een veldplant. Van buiten naar binnen respectievelijk: st janskruid, moederkruid, aardbei, kruipende boterbloem, duizendblad, hondsdraf, salie, klaver, bastaardwederik en robertskruid. In het centrum is de bloem met 6 bloembladeren vorm gegeven met stenen in verschillende kleuren en texturen.

Langs het toegangspad zijn aan beide zijden inmiddels een paar prachtige wilde plantentuin  ( waaronder ook beschermde planten!!) ontstaan met uiteenlopende vormen en kleuren als bloeiwijze. Dit stuk tuin wordt bewerkt door selectief te wieden. Het labyrint is een middel voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Frederique, de aanlegster geeft op aanvraag graag workshops, c.q. begeleiding.