Geschiedenis

Enige honderden mensen in Nederland hebben elkaar gevonden in hun wens een leefgemeenschap te vormen op basis van spiritualiteit, gemeenschapsvorming en ecologie. Dit project wordt het Ecodorp genoemd. (www.ecodorp.nl). Drie mensen uit deze groep wilden echter niet wachten op de realisering van dit grote project en besloten in juni 2002 met dezelfde doelstellingen een boerderij te kopen of te huren en daar alvast te beginnen met een leefgemeenschap waar geoefend zou kunnen worden in gemeenschap vorming. Zij stichtten de vereniging Vlierhof. In september 2002 kochten zij een boerderij en noemden deze Vlierhof; naar het land dat; ‘Flierhostey’, heette.

Op 29 september 2002 werd de boerderij betrokken door 4 mensen: een therapeute/kunstenares, een ondernemer/financieel deskundige en een boer en boerin. Al snel werd duidelijk dat de boeren een ander idee hadden over de realisering van het project als de anderen en na een jaar werd besloten tot een splitsing. De boeren vertrokken in september 2003 en kochten een andere boerderij. Voor de overgeblevenen: Tineke en Anutosh, betekende dit een nieuw begin.

Het tweede jaar van de Vlierhof stond in het kader van bezinning, visievorming, ontwikkelen van nieuw beleid en het opbouwen van een netwerk. Er ontstond een affiniteit met de visie van Dieter Duhm, die de Heilungsbiotop Tamera in Portugal oprichtte met als visie vrede, een wereld zonder oorlogen. Maar ook andere leefgemeenschappen dienden als inspiratiebron. Er vonden visie gesprekken plaats en er werd gestudeerd.

In september 2004 werd de visie gepubliceerd rond het thema: vrede met jezelf, met de gemeenschap en met de natuur. In de herfst van 2004 kwam Caroline in deeltijd op Vlierhof wonen. Zij was nauw betrokken geweest met de ecodorp beweging en startte in Januari 2005 de zorgboerderij op. Dit was een succes, er waren regelmatig 12 cliënten.  Nieuwe bewoners uit de hele wereld kwamen en vertrokken weer. Er werd geëxperimenteerd met nieuwe vormen van bestuur.

In 2009 werd de visie aangepast geïnspireerd door de visies van de ecodorpen Auroville (India) en Findhorn (Schotland): leven, leren en werken.

In 2012 besloot de oprichter van de gemeenschap zich meer en meer terug te trekken en het het reilen en zeilen van de gemeenschap geleidelijk over te dragen aan een nieuwe groep mensen van verschillende nationaliteiten om de Vlierhof verder te ontwikkelen en de visie verder te realiseren.