Vlierhof ontwikkelt zich tot een cooperatie, omdat het dienstbaar wil zijn aan zo veel mogelijk mensen die willen meebouwen aan een wereld waarin wij ons ten volle in harmonie kunnen ontplooien. Vlierhof wordt als geschenk aan de wereld door Anutosh, die de eigendomsverantwoordelijkheid op zich neemt, geschonken aan een stichting.
 
https://omeed.org/wp-content/uploads/2013/02/1362090373hands-united.jpgDe operationele organisatie zal dan in cooperatievorm gebeuren, een cooperatie van allerlei soorten belanghebbenden die er mee voor gaan om Vlierhof als collectieve plek verder te ontwikkelen. Een plek die mensen als een (al dan niet 2e) thuis ervaren.
Een vrijplaats en ontmoetingsplek van en voor iedereen bij uitstek.
 
In eerste instantie richten wij tot ondernemende initiatiefnemers en workshopgevers die zich herkennen in  deze Vlierhofdroom en er zich eventueel mee willen verbinden.

 

Vlierhof is van aanvang 14 jaar geleden bedoeld als oefen- en opleidingsplek voor mensen die de nieuwe wereld gestalte wilden geven, zoals de ecodorpbeweging. Sindsdien zijn daar vele bewegingen uit en naast ontstaan. Kijk bijv. naar transition town.

Ecologie, samenlevingsopbouw, communicatie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit zijn ook steeds leidinggevende aandachtspunten geweest. Net zoals muziek, zang, dans, massage en het leven vieren.
 
Vlierhof biedt zich aan als mogelijke thuisbasis voor deze ontwikkelingen. Door haar ideale landelijke ligging is Vlierhof uitermate geschikt voor thema- en brainstorm weekenden en meerdaagse evenementen.

 

Het weekend van 8 tot 10 juli gaven wij het officiele startschot voor de coopgedachte, met een breed brainstormweekend met alle belangstellenden over het nut voor ieder van een samenwerkingsverband in cooperatievorm. Samen zijn we sterker dan alleen. Als ZZP’er hebben wij er alle belang bij elkaar op te zoeken en elkaar te ondersteunen.
 
Zaken die de coop voor haar leden zou kunnen behartigen zijn programmatische samenwerking (vanuit verschillende invalshoeken samen een programma aanbieden), PR, crowd funding, sociale media, opbouwen van locale cooperatietjes rond bottum-up initiatieven. Maar ook intervisie, leren van elkaar, peer to peer uitwisselen van deskundigheden.
 
Ons eerste praktijkgerichte weekend gaat over crowdfunding.
Hoe vergaar je de middelen om je doel (voor) te financieren.
 
 
crowdyinyang