Vlierhof gaat een creatie-traject aan met bewoners, vrijwilligers, partners en ondernemers om onze missie/visie uit te dragen en de ideële kerndoelen te kunnen verwezenlijken. Wij ondernemen daarbij zonder winstbelang maar wel met Lef. Wij zijn zichtbaar, hart & missie gedreven en financieel gezond. Inkomsten gebruiken we ook voor duurzaam & ecologisch verantwoord onderhoud en uitbreiding van de Vlierhof gronden en gebouwen, persoonlijke ontwikkeling en een sociaal vangnet voor Vlierhof leden. De inkomsten worden gegenereerd door:

  • Verblijf /catering voor groepen – i.s.m. ondernemers die workshops, lezingen, trainingen, retreats en events hosten die bij onze visie en missie passen
  • Donaties en Crowdfunding
  • Contributie van Community en Verenigingsleden
  • Duurzame en ecologische recreatie met de natuurcamping en B&B
  • We bevorderen bewustzijnsgroei, vrede, verbinding en persoonlijke ontwikkeling
  • Opbrengsten uit de tuin (verkoop, winkel, catering, buurt/eetcafe)

Vlierhof is een ervaringsgerichte levensschool. In het hart staat een ecologische community

Om onze Missie & Visie uit te dragen hebben we een aantal concrete kerndoelen geformuleerd

Onze kernwaarden zijn verankerd in alles wat we ondernemen, uitdragen en belichamen