Op de Vlierhof zijn bijna altijd vrijwilligers aanwezig. Wij streven naar een evenwicht tussen wat de vrijwilligers bij ons komen brengen (werkzaamheden, ervaring, nieuwe ideeën, enz.) en met wat ze bij ons komen halen (leerervaring, leven in gemeenschap, enz.). Zonder de vrijwilligers zouden we niet al het werk op Vlierhof klaar kunnen krijgen. Vlierhof is afhankelijk van de hulp van vrijwilligers om het werk te doen op in ons seminarhouse, onze Bed & Breakfast, ons woonhuis, onze keuken, de houtzagerij/verwarming, onze tuinen en plantsoenen en op het land. Bovendien brengen ze een frisse blik van buiten. Wij zijn erg dankbaar dat wij zoveel prachtige mensen over de jaren heen hebben mogen ontvangen die vaak vele maanden bij ons verbleven. Veel vrijwilligers komen van de WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic Farms), WorkAway en HelpX. Zij komen uit de hele wereld.

Vrijwilligers draaien met het ritme van de woongroep mee. Ze krijgen kost en inwoning en de ervaring van het leven in de Vlierhof gemeenschap. Iedereen werkt minimaal 5 dagen per week 6 uur per dag. Bij een aanvraag voor vrijwilligerswerk bij ons wordt de vrijwilliger vooraf ingelicht waar op dat moment behoefte aan is. De vrijwilliger wordt dan toegewezen aan een afdeling binnen Vlierhof bv het seminarhouse of keuken voor een periode van 3 weken en zal dan in deze periode alleen werkzaam zijn binnen deze afdeling. Er wordt dan ook niet van deze afspraak tussen vlierhof en vrijwilliger afgeweken.

Omdat er altijd zoveel projecten tegelijk onder handen hebben is er altijd wel iets door vrijwilligers te doen. Zo hebben bijvoorbeeld vrijwilligers een kleioven gebouwd waar nu ons brood kan gebakken worden, een vrijwilliger maakte een kruiden tuin, nog weer een ander heeft voor jaren een week per maand gewerkt aan het bouwen van een labyrint. Zo zijn er veel voorbeelden waar vrijwilligers hun contributie hebben gemaakt. Maar ook computerwerk of andere technische klussen behoren tot de mogelijkheden.

We hopen dat vrijwilligers na de eerste instructie zelfstandig kunnen werken. Vele vrijwilligers worden echte vrienden en komen later nog eens terug. Naast de vrijwilligers die van ver komen zijn mensen uit de buurt van harte welkom. Momenteel hebben we enkele trouwe vrijwilligers die voor een of meerdere dagen komen werken en in de avond weer naar huis gaan.Vrijwilligers zijn bij ons altijd welkom, wij maken hierbij onderscheid tussen twee programma’s:

Vrijwilligers waar we een vaste afspraak mee hebben en die op regelmatige tijden terugkomen. Deze mensen zijn op de hoogte van ons reilen en zeilen, wij krijgen een binding met ze, en behoeven niet steeds geïnstrueerd te worden hoe het bij ons werkt.
Vrijwilligers die voor een bepaalde tijd bij ons komen maar die we daarna misschien nooit meer terugzien – dit zijn veelal mensen die van ver weg komen. Wij vragen van hen dat ze minimaal 3 weken bij ons blijven.