frederiqueOp zaterdag 7 mei worden wereldwijd labyrintwandelingen gemaakt. Deze mogelijkheid bestaat op de Vlierhof in Duitsland, vlak over de grens bij Millingen aan de Rijn.

Je wandelt dan in de labyrintvorm die afkomstig is uit de kathedraal van Chartres, een stad in Frankrijk. Dit labyrint is een van de grootste die er wereldwijd bestaat en heeft 28 wendingen tot het centrum die je neemt en wederom wanneer je van het centrum naar buiten terugkeert.

Het labyrint op de Vlierhof is vorm gegeven met groene buxusstruiken op de 4 windrichtingen en rondom het centrum, welke op heuphoogte gehandhaafd worden. De begrenzingsranden zijn ingeplant met veldplanten, in de volksmond ook wel onkruid genoemd. Elk van 10 cirkels is ingeplant met een specifieke veldplant. Van buiten naar binnen zijn het achtereenvolgens Duizendb;lad, aardbei, St Janskruid, kruipende boterbloem, hondsdraf, salie, witte klaver, moederkruid en robertskruid. De paden zijn hoofdzakelijk met houtsnippers bedekt.

In het centrum is de bloem met verschillende steensoorten vorm gegeven. En er staan kleine boomstammetjes als mogelijke zitplekjes.

Zo’n wereldlabyrintdag heeft ook iets moois in de zin van je te verbinden op de aarde met elkaar. Van zo’n vorm van verbinding gaat naar mijn inzicht een helende werking uit.

De workshop start om 16.00 ’ s middags en duurt tot ongeveer 18.00. Het geeft rond deze tijd een mooi uitzicht op de namiddagzon met het ooievaarsnest.

De workshop wordt begeleid door Frederique Hagedoorn. Opgave is mogelijk tot en met dinsdag 3 mei 2016 bij fredehagen1955@uwnet.nl.

De kosten bedragen 15 €. De aanmelding is definitief wanneer het bedrag is gestort op Rekeningnummer NL 92RABO0187405794 van de Vlierhof onder vermelding deelname workshop Wereldlabyrintdag 7 mei 2016 met je naam en adres.

Je kunt ook blijven eten aansluitend waarvoor dan 10 € extra geldt. Dan stort je 25 €.

Van harte welkom!!!

Meer informatie op www.mijnlevenscirkel.nl

www. labyrintwerk.nl