Duitsland heeft het deel van Nederland dat als risicogebied wat betreft corona geldt fors uitgebreid. Het gaat nu om heel Nederland behalve de provincies Zeeland en Limburg. De Duitse autoriteiten hopen met deze bepaling vakantiegangers af te schrikken naar risicogebieden te gaan. 

Meldplicht

Reizigers uit risicogebieden moeten zich bij aankomst in Duitsland melden bij het Gesundheitsamt, de Duitse GGD, en een negatieve corona test kunnen overleggen, waarvan de uitslag niet ouder dan 48 uur mag zijn. Wie dit niet kan, moet zich preventief laten testen. Reizigers mogen in afwachting van de testuitslag het land in, maar wel onder de voorwaarde dat ze in quarantaine gaan. Deze quarantaine kan opgeheven worden als de test negatief is. Duitsland adviseert haar eigen inwoners ook geen toeristische of niet-noodzakelijke reizen naar risicogebieden te maken.

In grensgebied is kort bezoek toegestaan

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn grensbewoners en andere bezoekers toegestaan, onder bepaalde voorwaarden, een kort bezoek te brengen voor bijvoorbeeld te tanken of boodschappen te doen.

De ‘kleine grensverkeer’ regeling houdt in dat personen die korter dan 24 uur in de deelstaat Noordrijn-Westfalen blijven, de test- en quarantaineverplichtingen niet hoeven na te leven. Deze personen hoeven geen negatieve coronatest te overleggen bij het inreizen. Wel moeten zij zich als inreizende personen melden bij het plaatselijke Gesundheitsamt om aan de meldplicht te voldoen. U kunt daarover hier meer info vinden: https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich5/coronavirus/

In Noordrijn-Westfalen geldt de quarantaineverplichting niet als er binnen 48 uur voor binnenkomst een negatieve coronatest is uitgevoerd. Een test kan ook in Duitsland worden afgenomen. Totdat het testresultaat beschikbaar is, moet echter ook in Noordrijn-Westfalen de quarantainevoorschriften in acht worden genomen. Reizigers die terugkeren uit risicogebieden kunnen momenteel op vier luchthavens in Noordrijn-Westfalen gratis worden getest op het coronavirus. Het testresultaat kan meestal binnen drie dagen online worden bekeken.

Volgens de staatskanselarij in Düsseldorf zijn er echter nog meer uitzonderingen op deze quarantaineverplichting. Het kan worden toegestaan om tot een maximum van 5 dagen vanuit een risicogebied Noordrijn-Westfalen in te reizen vanwege dringende beroepsmatige redenen of om opleidingsredenen.

Doorreis mag ook

De Duitse meld- en quarantaineplicht geldt niet voor mensen die alleen op doorreis door de risicogebieden in Nederland zijn gekomen en daar niet hebben verbleven. Ook voor transitverkeer door Duitsland geldt een uitzondering. 

Vlierhof

Deze maatregelen hebben impact op een langdurig bezoek aan Vlierhof. In afwachting van meer informatie houden we ons aan de nu gestelde regels. Wil je daar meer informatie over neem dan even contact met ons op. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Categories:

Tags:

Comments are closed